Έδρα: Χανιά

Νομοί Αρμοδιότητας: Χανίων, Ρεθύμνου.

Διεύθυνση: Νεάρχου 23, 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: (28210) 27900, 27901, 27903
Email: teetdk@tee.gr

Ιστοσελίδα: http://www.teetdk.tee.gr

 

Εκδηλώσεις - Μελέτες
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αλλες Δραστηριότητες - Πρόσφατες παρεμβάσεις
3η Συνάντηση Περιφερειακών Νησιωτικών Τμημάτων του ΤΕΕ, με θέμα: «Ο Χωροταξικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις της απουσίας του στην Ανάπτυξη στο νησιωτικό χώρο - Προβλήματα, Εμπόδια, Προοπτικές», Χίος 27-28.5.2006, ΤΕΕ/Τμ. ΒΑ Αιγαίου με τη συμμετοχή ΠΤ Ανατ. Κρήτης, Δυτ. Κρήτης, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας
: ΕΔ 2397/26.6.2006


Ελευθέριος Βενιζέλος και Ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις: Συνέδριο, Χανιά 24-27.10.2002, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Βενιζέλος", ΕΜΠ, ΤΕΕ, ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Κρήτης

& 711.409 Π


Μελέτες

Μελέτη σε εξέλιξη: Επεξεργασία προτάσεων για συνδιοργάνωση συνεδρίων για τον χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κρήτης
ΤΕΕ/Τμ. Ανατ. Κρήτης, ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Κρήτης


Μελέτη Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ Ν. Χανίων. Απόψεις Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, Χανιά Μάρτιος 2003

& Μ 384


Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, Χανιά Οκτώβριος 2002


Διερεύνηση χρήσεων κτιριακού συγκροτήματος παλαιού νομαρχιακού νοσοκομείου Χανίων, Χανιά 2002
Κουκλάκης Κυριάκος, Μαρματάκης Αντώνης, Τζοτζολάκη Ράνια

& Μ 192


Χωροθέτηση κλειστού κολυμβητηρίου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων, Χανιά, Ιούνιος 2001


Σύνταξη παρατηρήσεων για την Α’ φάση της μελέτης: «Επέκταση – Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Χανίων – Σούδας», Χανιά Δεκέμβριος 1999


Ειδική Χωροταξική Μελέτη– Διαχειριστικό Σχέδιο Νήσου Γαύδου, Δεκέμβριος 1999
& Μ 513   

Ανάθεση στο ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Κρήτης από την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του ΠΕΠ


 


: 2η Συνάντηση Περιφερειακών Νησιωτικών Τμημάτων του ΤΕΕ, με θέμα: «Πρόσβαση των νησιωτικών περιφερειών στα κύρια δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών και βιώσιμη πολυκεντρική ανάπτυξη», Κέρκυρα 15.10.2005, ΤΕΕ/Τμ. Κέρκυρας με τη συμμετοχή ΠΤ ΒΑ Αιγαίου, Ανατ. Κρήτης, Δυτ. Κρήτης, Δωδεκανήσου, Εύβοιας


Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλεως Ρεθύμνου: Ημερίδα, Ρέθυμνο, 13.5.1998, σε συνεργασία με Δήμο Ρεθύμνου


Διεθνές Συνέδριο: Ο ρόλος των υποδομών στην ανάπτυξη των νησιών της Μεσογείου (The role of infrastructures for the development of the Mediterranean islands), Ηράκλειο 6-8.2.1997, ΤΕΕ/Τμ. Ανατ. Κρήτης, ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Κρήτης, ΤΕΕ/Τμ. Δωδεκανήσου, ΤΕΕ/Τμ. Κέρκυρας
Επιστ. & Τεχν. Επιμ. Κύπρου
& Μ 422 (Ηράκλειο)          Μ 200 (Χανιά)        Μ 119 (Ρόδος)      Μ 79 (Κέρκυρα)


Μελέτη: Κυκλοφοριακή οργάνωση και στάθμευση του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων-Σούδας: Προτάσεις-παρατηρήσεις, Χανιά  2001 / Βογιατζάκης Π., Καλογερής Ν., Μελάκη Ι., Ριζιώτης Χρ.,
& Μ 458


 

Ένας Ιστορικός Θεματικός Περίπατος στην Πάνω Γειτονιά της Χαλέπας: Παρουσίαση της εργασίας της Μόνιμης Επιτροπής Διατήρησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής του ΤΕΕ/ΤΔΚ, Χανιά, Σεπτέμβριος 2005
Στα πλαίσια της συμμετοχής στις τριήμερες εκδηλώσεις «Κρήτη 2005 – Γη και Πολιτισμός» με ξεχωριστό εκθεσιακό χώρο


Το Ρέθυμνο στον 20ο αιώνα: Ημερίδα, Μάρτιος 2003, συνδιοργάνωση με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου


Ρέθυμνο: Προστασία και ανάπλαση Παλιάς Πόλης, Ρέθυμνο 12-14.11.1999, Δήμος Ρεθύμνου, ΤΕΕ/ΝΕ Ρεθύμνου, Ελλ. Τμήμα ICOMOS
& Μ 1862


Μελέτη: Αποκατάσταση κτιρίου Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, Ιούνιος 2003


 

 


: Παράγοντες Ρύπανσης Εσωτερικών Χώρων Κτιρίων: Ημερίδα, Χανιά 23.9.2005


Μελέτες

Διερεύνηση δυνατότητας βιομηχανικής αξιοποίησης της ιλύος των ΕΕΑΛ στην Κρήτη, Χανιά Αύγουστος 2002
: Μελέτη
& Μ 342


Εκτίμηση αερίων ρύπων από την χρήση συμβατικών καυσίμων στην Κρήτη – Δεδομένα – Ποσότητα – Σύσταση,  Χανιά Οκτώβριος 2001

& Μ 424   


Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων για την εγκατάσταση Μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου Υγειονομικής Ταφής ευρύτερης περιοχής Δήμου Χανίων, Χανιά Οκτώβριος 1999

Ανάθεση στο ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Κρήτης από τη ΝΑ Χανίων

& Μ 361   


Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Χανίων: Τελικό κείμενο, Χανιά 1999
Ανάθεση στο ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Κρήτης από τη ΝΑ Χανίων

& Μ 343


 

Ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων: Ημερίδα παρουσίασης των συμπερασμάτων της μελέτης, Χανιά Ιανουάριος 2006
: ΕΔ 2380/20.2.2006


1η Συνάντηση Περιφερειακών Νησιωτικών Τμημάτων του ΤΕΕ, με θέμα: «Η ενεργειακή πολιτική ως μοχλός ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών. Προβλήματα - Προοπτικές», Χανιά 4-6.3.2005, ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Κρήτης με τη συμμετοχή ΠΤ Ανατ. Κρήτης, ΒΑ Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας
: Τα συμπεράσματα της συνάντησης


Σεμινάριο Bιοκλιματικής Aρχιτεκτονικής σε κτίρια και οικιστικά σύνολα, Χανιά Φεβρουάριος 2005
: ΕΔ 2335/14.3.2005


Μελέτες

Μελέτη σε εξέλιξη: Ενέργεια – Προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης
ΤΕΕ/Τμ. Ανατ. Κρήτης, ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Κρήτης


Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη ΤΕΕ/Τμ. Ανατ. Κρήτης, ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Κρήτης 2005
Ζ. Ασσαριωτάκης, Ι. Βουρδουμπάς, Δ. Κολοκοτσά [κ.ά.]

: Συνοπτική παρουσίαση της μελέτης

& Μ 432


Η ενεργειακή κατάσταση της Κρήτης και οι δυνατότητες επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, Χανιά Σεπτέμβριος 2001


 


: Ποιότητα περιβάλλοντος στο εσωτερικό των κτιρίων: Ημερίδα, Χανιά 5.5.2006, ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΤΕΙ Κρήτης


Μέτρα Ασφάλειας σε οικοδομικές εργασίες και Τεχνικά Έργα: Ημερίδα, Χανιά Ιούλιος 2003


Υγιεινή και Ασφάλεια - Πρόληψη Ατυχημάτων: Πενθήμερο σεμινάριο, Χανιά Οκτώβριος 2003


Ο Τεχνικός Ασφαλείας- ο Ρόλος του- Προοπτικές: Ημερίδα, Χανιά Δεκέμβριος 2001, συνδιοργάνωση με τον ΠΣΔΜΗ


 


4η Μετασυνεδριακή Εκδήλωση-Στρογγυλό Τραπέζι: «Το Μειοδοτικό Σύστημα Δημοπράτησης» του Συνεδρίου για τα Δημόσια Έργα, Ρέθυμνο 8.6.2006


: Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2013. Ένταξη Μεγάλων Έργων Υποδομής και Περιβάλλοντος Νομού Χανίων στα Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων: Ημερίδα, Χανιά 5.11.2005

: Συμπεράσματα ημερίδας
& Μ 467


Θεσμικό Πλαίσιο Ιδιωτικών Έργων - Επιβλέπων Μηχανικός - Ρόλος και Ευθύνες: Ημερίδα, Χανιά Φεβρουάριος 2003


Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ένταξη Μεγάλων Έργων Υποδομής Νομού Χανίων στο Εθνικό Σκέλος: Ημερίδα, Χανιά 15.5.1999

& Μ 337   


Μελέτη: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Προγραμματικών Περιόδων 1986-2006 Αναπτυξιακής Προοπτικής Κρήτης, 2006, ΤΕΕ/Τμ. Ανατολικής Κρήτης, ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Κρήτης, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Κρήτης, Οικονομικά Επιμελητήρια Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης


Μελέτη: Προδιαγραφές και Ένταξη του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Τμήμα Χανίων - Ρεθύμνης) στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Κρήτης, Χανιά Ιούνιος 1998
Ανατέθηκε στο ΤΕΕ-ΤΔΚ από την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 1994-99


 


Προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια: Σεμινάριο, ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Κρήτης, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
-
Χανιά 23.4.2005
- Ρέθυμνο, 24.4.2005

& Μ 392


Σχεδιασμός με τους Νέους Κανονισμούς ΕΑΚ 2000 και ΕΚΩΣ 2000: Ημερίδα, Χανιά, Μάρτιος 2002


Αναθεώρηση Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ 2000: Ημερίδα, Χανιά  Νοέμβριος 2001


Ενημέρωση για τους σεισμούς: Ημερίδα, Ρέθυμνο 12.11.1999, σε συνεργασία με Δήμο Ρεθύμνου


13ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Ρέθυμνο, 25-27.10.1999, ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ

& Μ 1766


Ποιότητα υλικών στην κατασκευή:
- Ημερίδα, Χανιά 5.6.1999
- Ημερίδα, Ρέθυμνο 6.6.1999


Αντισεισμικός σχεδιασμός και οργάνωση Δήμου Ρεθύμνου: Ημερίδα, Ρέθυμνο 5.4.1998, σε συνεργασία με Δήμο Ρεθύμνου


Σεισμοί – Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης: Διημερίδα, Χανιά 26-27.2.1998, σε συνεργασία με ΝΑ Χανίων, Δήμο Χανίων και ΟΑΣΠ


Μελέτες

Μελέτη σε εξέλιξη: Οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος «ΕΠΑΝΤΥΚ» (Εθνικό Πρόγραμμα Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών)


Μελέτη σε εξέλιξη: Οργάνωση χώρων αντισεισμικής προστασίας – χώροι καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό – στην πόλη των Χανίων και στους περιαστικούς Δήμους


Οι αντισεισμικές κατασκευές, η ενημέρωση και η προστασία του πολίτη
Αποτελεί την Εισήγηση Τ.Ε.Ε. - Τμήματος Δυτικής Κρήτης στην διημερίδα της ΝΑΧ για θέματα πολιτικής προστασίας, Ιούνιος 2002


Μελέτη των συνεπειών ενός καταστρεπτικού σεισμού στην παλιά πόλη των Χανιών και τα μέτρα αντιμετώπισης των, Χανιά 1996, ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης
& Μ 356
Μελέτη στα πλαίσια του υποπρογράμματος "Εφαρμογή" ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999