Έδρα: Ιωάννινα

Νομοί Αρμοδιότητας: Ιωαννίνων, ’ρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Πρέβεζας.

Διεύθυνση: Αραβαντινού 6-8, 45444 Ιωάννινα

Τηλέφωνα: (26510) 27475, 31323

Fax: (26510) 74255
Ιστοσελίδα: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teeioan

 

Εκδηλώσεις - Μελέτες
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αλλες Δραστηριότητες - Πρόσφατες παρεμβάσεις
Περιβάλλον και χωροταξικός σχεδιασμός:Ημερίδα, Ιωάννινα 4.6.2005

& M 251   


Ξενία και πόλη. Πολεοδομική αρχιτεκτονική - Αναπτυξιακή προσέγγιση: Ημερίδα , Ιωάννινα 6.11.2004

: Εισηγήσεις
& M 249  


Το σύστημα αναπτυξιακού χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ημερίδα, Ιωάννινα, 20.1.1996, ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, ΝΑ Ηπείρου

& Μ 187   

Σκοπός της ημερίδας ήταν η διερεύνηση του ρόλου που καλείται να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα της Ανάπτυξης και του Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού σχεδιασμού, έχοντας υπόψη τα προβλήματα που πρέπει ν'αντιμετωπισθούν αφ'ενός λόγω της απουσίας συσχέτισης μεταξύ προγραμμάτων ανάπτυξης χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων και της προστασίας του περιβάλλοντος και αφ'ετέρου λόγω ανυπαρξίας θεσμοθετημένων μηχανισμών υλοποίησης πολλών από τα προγράμματα αυτά


Μελέτες

Παρακολούθηση ανά στάδιο των εκπονούμενων μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (2005)


Μελέτες (2002):
- Διαμόρφωση προτάσεων επί του Χωροταξικού σχεδίου  Νομού Αρτας  

- Διαμόρφωση προτάσεων επί του Χωροταξικού σχεδίου  Νομού Πρέβεζας

- Διαμόρφωση προτάσεων επί του Χωροταξικού σχεδίου  Νομού Θεσπρωτίας  

- Διαμόρφωση προτάσεων επί του Χωροταξικού σχεδίου  Νομού Λευκάδας  

- Διαμόρφωση προτάσεων επί του Χωροταξικού σχεδίου  Νομού Ιωαννίνων  


Όροι δόμησης των οικισμών του Ν. Πρέβεζας (2002)


Όροι δόμησης Νομού Ιωαννίνων - Διαγράμματα οικισμών νομού Ιωαννίνων
Βαρβάρα Τζιάλλα, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Ιωάννινα 1998


Κωδικοποίηση όρων δόμησης νομού Αρτας, Αρτα 1997
Ιωάννης Νίκας, Χριστίνα Γιαννέλου, Βασιλική Κράββαρη

& Μ 206   


Αναθεώρηση επέκταση ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Ιωαννίνων / Χαρά Βλάχου, Ανδρέας Γαράφας, Αναστάσιος Νάστος, Ματθαίος Χατζηγιάννης, Ιωάννινα 1996

& Μ 930


Η Νικόπολη. Χρήσεις γης, καταγραφή υπάρχοντος καθεστώτος κλπ θέσεις προτάσεις / Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Ελένη Ζιάκκα, Ελένη Χριστάκη, Ιωάννινα 1995

& M 184   


Προγραμματισμένη Ημερίδα:
Οδική Ασφάλεια και Συνδέσεις βασικών αξόνων στο Νομό Πρέβεζας, Πρέβεζα, 9.9.2006, ΤΕΕ,  Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου, ΤΕΕ Ηπείρου, Νομ. Επιτροπή ΤΕΕ Πρέβεζας


Ιόνια οδός, Αξονας ανάπτυξης: Ημερίδα, Πάτρα 18.12.2004, ΤΕΕ/Τμήματα  Δυτ. Ελλάδας, Κέρκυρας, Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Κεντρ. & Νότ. Πελοποννήσου

& Μ 631


Ιόνια Οδός (Δυτικός ’ξονας). Εξελίξεις προοπτικές: Διήμερο, Πρέβεζα, 14-15 Μαΐου 2004, ΤΕΕ, ΤΕΕ Περ. Τμ. Δυτ. Ελλάδας, Κέρκυρας, Ηπείρου, Αιτ/νίας, Πελοποννήσου
: Εισηγήσεις
& M 248   
: Αφιέρωμα ΕΔ 2298/7.6.2004
Στόχος της Διημερίδας είναι η ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων όλων των εμπλεκομένων φορέων και ενδιαφερομένων για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση, τις εξελίξεις και τις προοπτικές που υπάρχουν σε σχέση με τα έργα μεταφορών στη Δυτική Ελλάδα.
Η θεματολογία της Διημερίδας περιλαμβάνει το Σχεδιασμό, Προγραμματισμό, Τεχνικοοικονομική σκοπιμότητα, Υφιστάμενες Μελέτες, Ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφοράς, Συστήματα χρηματοδότησης παραχώρηση εκμετάλλευσης, Εξελίξεις & Προοπτικές για τα έργα των Οδικών και Σιδηροδρομικών μεταφορών της Δυτικής Ελλάδας


Ζεύξη Ρίου -Αντιρρίου. Παρουσίαση του έργου - τεχνική ανάλυση - Νομικοοικονομικό πλαίσιο:Ημερίδα, Ιωάννινα


Κυκλοφοριακή οργάνωση πόλεως Ιωαννίνων. Προβλή΅ατα – Μελέτες – Προοπτικές: Ημερίδα, Ιωάννινα, 31.3.1999, ∆ή΅ος Ιωαννίνων, ΤΕΕ-Τ΅. Ηπείρου.

& M 217   


Εγνατία οδός: Ημερίδα, Ιωάννινα 19.12.1997

& M 207   


Μελέτες

Πρόταση παραλλαγής χάραξης Ιονίας Οδού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων / Κωνσταντίνος Μακρής, Γεώργιος Γκούρας, Ιωάννινα 2005

& M 253   


Καταγραφή των επικίνδυνων σημείων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του Νομού Θεσπρωτίας σε σχέση με τη συχνότητα των ατυχημάτων. Προτάσεις, Ηγουμενίτσα 2001, Αννα Δήμα, Ανδρέου Ιωάννης

& M 229   


Η ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου (με υποθαλάσσια σήραγγα): Επιπτώσεις και προοπτικές / Κώστας Λιακόπουλος, Σπύρος Παπαγρηγορίου, Σπύρος Τσούκης, 2000

& M 224  


Οικιστική Διαχείριση παραδοσιακών οικισμών: Ημερίδα, Κοινότητα Συρράκου, 27.5.2006, ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, Εθνικό δίκτυο παράδοσης πολιτισμού και κοινοτικού βίου «των Ελλήνων οι Κοινότητες», Κοινότητα Συρράκου Ιωαννίνων
: Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου


Μελέτες

Καταγραφή οικισμών Ν. Λευκάδας και αξιολόγηση της σημερινής τους κατάστασης, Λευκάδα 2006
Αποτέλεσε την εισήγηση της ΝΕ Λευκάδας στο συνέδριο με θέμα: «Προστασία της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Λευκάδας», 15-16.3.2006


Αποτύπωση - προτάσεις αξιοποίησης του Κάστρου Ηγουμενίτσας, Ηγουμενίτσα 1999, Ανδρέου Ιωάννης, Παπαδημητρίου Αικατερίνη

& Μ 216   


Διατηρητέα μνημεία στο Νομό Θεσπρωτίας, 1999 / Γόγολου Χριστίνα, Κατσικα Ιφιγένεια, Τσουκαλά Ειρήνη

& Μ 218   Περιβάλλον και χωροταξικός σχεδιασμός:Ημερίδα, Ιωάννινα 4.6.2005

& M 251   


Διαχείριση αποβλήτων Πτηνο-Κτηνοτροφικών Μονάδων και Ζωικών Υποπροϊόντων: Ημερίδα, Ιωάννινα 11.6.2005

& M 252


: Το Πόσιμο Νερό: Διημερίδα, 4-5.6.2004, ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, την ΤΕΔΚ, την Ένωση Ελλήνων Χημικών Τμήματος Ηπείρου, το ΣΥΓΚΛΙ και τη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων


Μελέτες

Εξακρίβωση αιτίων της κατολίσθησης το ΔΔ Χαροκοπίου Δήμου Παμβώτιδας, έλεγχος της εξέλιξης και διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης και μέτρων προστασίας των παρακειμένων οικιών, Ιωάννινα 2006 / Σταμουλάκης Γ., Χατζηβασιλείου Σ., Παπαδάτος Ι. Ζήνας Δ.
Διαβίβαση μελέτης στους αρμόδιους τοπικούς φορείς


Υπάρχουσα κατάσταση και προτάσεις αποκατάστασης των χώρων διάθεσης απορριμμάτων στο Νομό Ιωαννίνων, Ιωάννινα  2001
K. Κωνσταντής, Ι. Γεωργούλης, Λ. Κιτσαράς

& M 230   


Διαχείριση υδατικών πόρων λεκανοπεδίου Ιωαννίνων / Σταμουλάκης Γ., Τσίπηρας Ιωάννης, Τσόγκας Αναστάσιος, Νικολάου Ευάγγελος, Κολιού Αγγελική, Ιωάννινα 2001

& M 228   


Καταγραφή & Προτάσεις Αξιοποίησης Βιοτόπων Δέλτα Καλαμά & Στενών Καλαμά Ν. Θεσπρωτίας (2000) 

Ανάπτυξη Επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ΄Ηπειρο: Ημερίδα, Ιωάννινα


Εξοικονόμηση ενέργειας στα Σχολικά Κτίρια: Ημερίδα, Ιωάννινα


Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια αστικού περιβάλλοντος: Ενημερωτική Ημερίδα, Ιωάννινα, Ιανουάριος 2000


Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και νέο θεσμικό πλαίσιο: Ημερίδα, Ιωάννινα Μάρτιος 1998


Τηλεθέρμανση στην πόλη των Ιωαννίνων: Ημερίδα, Ιωάννινα, 18.11.1996, Δήμος Ιωαννιτών, TEE/Τμ. Ηπείρου, Α.Δ.Ε.Ι.

& Μ 932


Μελέτες

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια αστικού περιβάλλοντος, Ιωάννινα, 2000
Β. Παπανικολάου, Ν. Χρυσομαλλίδου, Μ. Κτενιαδάκης, Ν. Ζωγραφάκης, Β. Στάθης, Χ. Τόμος, Δ. Καλουδιώτης, Μ. Καραβασίλη, Δ. Αραβαντινός, Γ. Τσιλιγκιρίδης

& M 222   


Το φυσικό αέριο στην Ηπειρο: Ημερίδα, Ιωάννινα, 1998
Δημήτριος Σούλτης, Γεώργιος Σταμουλάκης, Χρήστος Τόμος, Αριστοτέλης Υφαντής

& Μ 211   Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, οικοδομικά και τεχνικά έργα: Ημερίδα, Ιωάννινα 8.10.2005


Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων στα οικοδομικά και τεχνικά έργα: Ημερίδα, Ιωάννινα


 

 


Εφαρμογή του νόμου για την ανάθεση και εκτέλεση μελετών έργων του δημοσίου: Ημερίδα, Ιωάννινα 17.4.2006

: Εισηγήσεις


Προστασία από διάβρωση και ανάπλαση της Κυανής Ακτής στο Δήμο Πρέβεζας: Ημερίδα, Πρέβεζα,  Συνδιοργάνωση Ν.Ε. Πρέβεζας, ΕΜΠ και ΙΓΜΕ


Μελέτη: Αξιολόγηση ενιαίων τιμολογίων Δημοσίων Έργων – Προτάσεις για την εναρμόνιση των τιμών εφαρμογής με το πραγματικό κόστος στην περιοχή
Διαβίβαση της μελέτης στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης δημοσίων έργων


 

 

: Οι χαλύβδινες και σύμμεικτες κατασκευές: Ημερίδα, Ιωάννινα 17-18.3.2006


Τεχνολογία   Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος και Κονιαμάτων: Ημερίδα, Ιωάννινα 2.4.2005

: Εισηγήσεις


Τεχνολογία Σκυροδέματος και χαλύβων. Νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα και απαιτήσεις: Ημερίδα Ιωάννινα 4.12.2004
: Εισηγήσεις


Διήμερο Σεμινάριο Αντισεισμικής, Ιωάννινα 18-19.12.2003


Σεμινάριο αντισεισμικών θεμάτων για την αποκατάσταση και θωράκιση του νησιού, Λευκάδα, 12.9.2003
: ΕΔ 2265/2003: Απαιτούνται νέες προδιαγραφές για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα
Σε συνέχεια της άμεσης και συντονισμένης κινητοποίησης του ΤΕΕ μετά το σεισμό της 14.8.2003 στη Λευκάδα, το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ), την Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ) και τις Νομ. Επιτροπές Λευκάδας και Πρέβεζας του ΤΕΕ, οργάνωσαν σεμινάριο αντισεισμικών θεμάτων για την αποκατάσταση και θωράκιση του νησιού, με δύο βασικούς στόχους:
- Να αναλυθούν σε τεχνική και επιστημονική βάση τα δεδομένα του μεγάλου σεισμού, ώστε να εξαχθούν τα αναγκαία και χρήσιμα συμπεράσματα
- Να μεταδοθούν στους περίπου 100 μηχανικούς που εργάζονται στο νησί αλλά και στους μηχανικούς των γειτονικών νομών (Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας), πρόσθετες εξειδικευμένες γνώσεις και πληροφορίες, ώστε να αξιοποιηθούν στη φάση της αποκατάστασης των ζημιών και της θωράκισης έναντι σεισμικού κινδύνου


Σεισμοί και Κατασκευές: Σεμινάριο, 6.6.2002 Ιωάννινα

& M 246   


Κατασκευές από Τοιχοποιία - Σχεδιασμός και Επισκευές - Παρουσίαση Ευρωκώδικα 6 και Ευρωκώδικα 8: Σεμινάριο, Ιωάννινα 2 Oκτωβρίου 2000
: ΕΔ 2127/20.11.2000


Σχεδιασμός με τους νέους κανονισμούς ΕΑΚ και ΕΚΩΣ 2000:
- Ημερίδα, ’ρτα

- Ημερίδα, Πρέβεζα, Συνδιοργάνωση ΝΕ Πρέβεζας, Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, ΟΑΣΠ

 


Μελέτες

Μελέτες σε εξέλιξη: 5 Μελέτες στους Νομούς του Τμήματος στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ που προωθεί το ΤΕΕ με τη συνδρομή των Περιφερειακών Τμημάτων